Home / Agenda Overzicht

Agenda Overzicht

woongroependag.nl

Toelichting:
De woongroependagen zijn ontstaan uit de behoefte om vaker ‘real-life’ ontmoetingsmomenten te hebben met andere woongemeenschap bewoners. In 2013 werd de eerste ontmoetingsdag georganiseerd in Tiel, wat in de jaren erna navolging heeft gekregen in Haarlem, Amsterdam en nu in Nijmegen.

Ieder jaar wordt de dag weer door een andere woongemeeschap georganiseerd. Er is dus ook geen sprake van een formele organisatie, maar van telkens een andere woongroep die het stokje van de voorgaande overneemt.

De woongroependag is dus informele ontmoetingsdag waar we ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen en we van elkaar kunnen leren over onze verschillende vormen van collectief wonen.

Op de dag spreken verschillende sprekers over uiteenlopende thema’s zoals ecologie of zelforganisatie en gaan we in workshops dieper in op o.a. besluitvorming, het financieren van een nieuwproject of ecologisch klussen.

  • Door van elkaar te leren en kennis met elkaar te delen hoeft niet overal het wiel opnieuw uitgevonden te worden.
  • Door banden en contacten aan te halen bouwen we aan gemeenschap groter dan onze eigen woongroep.
  • Wonen in woongroepen en ontwikkeling van nieuwe woongemeenschappen staan onder druk van de veranderende huurwetgeving. Samen staan we sterker.
  • Woongemeenschappen kunnen een antwoord bieden op bezuinigingen in de zorg en andere voorzieningen.
  • De behoefte om te delen, samen te werken en met anderen samen te leven wordt steeds groter in een vluchtige individualistische consumptie maatschappij
Jun
8
wo
Symposium Ouderenhuisvesting
Jun 8 @ 12:00 – 17:00

image001

8 juni 2016 Symposium Ouderenhuisvesting
Goed Wonen van Ouderen in Amsterdam

Wat speelt er op het gebied van ouderenhuisvesting? Hoe willen Amsterdamse ouderen wonen? Wat zijn voorbeeldprojecten van goed wonen voor ouderen en wat kunnen we hiervan leren?

De behoefte aan geschikte huisvesting voor ouderen neemt toe door veranderende
regelgeving en de toenemende wens van ouderen om zo lang mogelijk thuis te wonen. De
gemeente Amsterdam heeft het Programma Ouderenhuisvesting 2015-2018 opgesteld met
aandachtspunten voor de huisvesting van ouderen in Amsterdam.

Tijdens het symposium Goed Wonen van Ouderen zijn Amsterdamse ouderen zelf aan het
woord. Heeft u ideeën, oplossingen, een wooninitiatief, of een visie op hoe ouderen
nu en in de toekomst moeten wonen? Wilt u met anderen in gesprek over creatieve,
inspirerende ideeën?

Dit symposium is bedoeld voor Amsterdamse ouderen van 65 jaar en ouder. Zij worden uitgenodigd om zich aan te melden. Voor professionals is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Meer informatie, het programma en een inschrijfformulier, vindt u via deze link.

Op het symposium komt een informatiemarkt. Daarbij kunt u en/of uw ouderenorganisatie zich presenteren. Meer informatie hierover  vindt u op de aanmeldsite.

Programmateam Ouderenhuisvesting
Wonen
Gemeente Amsterdam
Jodenbreestraat 25,1011 NH Amsterdam
www.amsterdam.nl

Jun
9
do
De wooncoöperatie, dat zijn wij!
Jun 9 @ 12:00 – 17:00

Op 9 juni 2016 organiseren Platform31 en de gemeente Amsterdam een landelijk congres over wooncoöperaties. Want als opkomende organisatievorm onder burgerinitiatieven is de coöperatie hot, maar voor velen in het woondomein nog onbekend terrein. De interesse groeide toen de wooncoöperatie vorig jaar een wettelijke basis kreeg in de Woningwet.

Koplopers & aanjager Amsterdam
In de aanloop naar de wettelijke verankering startte Platform31 in 2014 een Commmunity of Practice, waarin veertien koplopers concreet werkten aan de oprichting van een wooncoöperatie. Ook waren diverse gemeenten, woningcorporaties en belangenbehartigers als kennispartner aan het programma verbonden.

Een aantal van die koplopers en kennispartners is actief in Amsterdam, een stad waar van oudsher al wooncoöperaties en vergelijkbare alternatieve organisatievormen ontstaan. Sinds de wooncoöperatie is opgenomen in de Woningwet melden meerdere initiatiefnemers zich. Amsterdam wil deze initiatieven graag stimuleren en faciliteren.

Actieteams
Platform31 en de gemeente Amsterdam bundelen hun krachten en organiseren op 9 juni een landelijk congres over wooncoöperaties. Enerzijds om de opgedane kennis in theorie en praktijk te delen en anderzijds om op zoek te gaan naar oplossingen voor de uitdagingen waar initiatiefnemers voor staan. Tegelijkertijd is het congres het startschot voor een nieuw Actieprogramma van Platform31 over wooncoöperaties. Minister Blok onthult de Actieteams die binnen dit programma aan de slag gaan.

Doelgroep
Het congres is interessant voor initiatiefnemers van wooncoöperaties, gemeenten, woningcorporaties, financiers en ontwikkelaars.

Jun
16
do
Wonen voor Ouderen @ Wijkcentrum d’Oude Stadt
Jun 16 @ 19:30 – 21:30

Speciale gast: wethouder Laurens Ivens

Tegenwoordig is het ondenkbaar, om zoals in de 17e eeuw een groot gebouw aan de rand van de stad neer te zetten voor honderden armlastige ouderen. Met her en der wat sjiekere varianten voor wie het zich veroorloven kon.

Hoe zijn nu de gedachten over ouderenhuisvesting? Nieuwe gebouwen neerzetten met woningen speciaal voor ouderen? Bestaande gebouwen geschikt maken voor bewoning door ouderen? Of juist gemengde bewoning, voor alle leeftijden en gezinssamenstelling?

Kunnen mensen als ze minder mobiel worden in hun buurt blijven wonen, en hun netwerk behouden? Kunnen we voldoende bestaande woningen toegankelijk maken voor ouderen? Ook in de oude binnenstad? Is dat dan voorbehouden aan de hogere inkomens, en moeten de midden-en lage inkomens dan maar net als vroeger naar de randen van de stad?

Welke voorzieningen zijn er voor zelfstandig wonende ouderen nodig in de buurt? Zijn die anders dan voor jongeren? Dokter, apotheek, fysiotherapeut, maar ook slager, groenteboer, drogist.

Op 16 juni zullen deze aspecten aan de orde kunnen komen.

Enkele bewonersorganisaties zullen zich presenteren en vertellen hoe zij bezig zijn met (ouderen)huisvesting. Wat er goed gaat, wat minder goed gaat, en in hoeverre zij steun kunnen gebruiken van de gemeente.
Na iedere presentatie is ruimte om vragen te stellen aan wethouder Ivens en voor discussie.

Het programma:

(19:30) Welkom
(19:35) STADonderDAK (plannen van buurtbewoners voor wonen, werken en meer in het PC Hoofthuis)
(19:55) PWIA – Platform Woon Initiatieven Amsterdam
(20:15) Werkgroep Ouderen Nieuwmarkt/Groot Waterloo
(20:35) Ouderen AdviesRaad Centrum (sociaal vastgoed en/of terugblik op symposium 8 juni Goed Wonen van Ouderen)
(20:55) Rondvraag met andere vragen over wonen
(21:10) Pauze (optioneel)
(21:20) Buurtenronde: mededelingen en vragen vanuit de verschillende buurten.
Rondvraag
Sluiting

Jun
21
di
PWIA Leden vergadering juni 2016 @ Wijkcentrum d’Oude Stadt
Jun 21 @ 14:30 – 14:45

Maandelijks overleg met de vertegenwoordigers van de leden van het Platform WoonInitiatieven Amsterdam

Jul
15
vr
Zomerreces PWIA
Jul 15 – Sep 5 hele dag

Bestuur PWIA is op zomerreces.
Contact via contactformulier op deze site:

Sep
13
di
Ledenvergadering PWIA @ Wijkcentrum d'Oude Stadt
Sep 13 @ 14:30 – 17:00

Deelnemende wooninitiatieven wisselen informatie uit en bespreken samenwerking.
Afspraken over voortgang Platform.
Agenda volgt.

Sep
17
za
Woongroependag Nijmegen 17 september 2016 @ De Kleine Wiel
Sep 17 @ 10:30 – 17:00
Okt
3
ma
Commissie Panden en Kavels @ Amsterdam
Okt 3 @ 13:30 – 15:30

Lidgroepen wisselen informatie uit en stemmen af over welke nieuwe panden en kavels ze nadere informatie inwinnen en op welke ze gaan gaan reageren. Iedereen kan pand of kavel aandragen.

Okt
4
di
Ledenvergadering PWIA @ Amsterdam
Okt 4 @ 14:30 – 16:30

Op de agenda o.a. samenwerking ASW – PWIA en planning eerste Algemene Ledenvergadering.

Jun
28
wo
Feestelijke ondertekening Samenwerkingsovereenkomst van De Alliantie met de Coöperatie Bewoners Akropolistoren @ Akropolistoren Zeeburgereiland
Jun 28 @ 19:30 – 20:30