Home / Agenda Overzicht

Agenda Overzicht

woongroependag.nl

Toelichting:
De woongroependagen zijn ontstaan uit de behoefte om vaker ‘real-life’ ontmoetingsmomenten te hebben met andere woongemeenschap bewoners. In 2013 werd de eerste ontmoetingsdag georganiseerd in Tiel, wat in de jaren erna navolging heeft gekregen in Haarlem, Amsterdam en nu in Nijmegen.

Ieder jaar wordt de dag weer door een andere woongemeeschap georganiseerd. Er is dus ook geen sprake van een formele organisatie, maar van telkens een andere woongroep die het stokje van de voorgaande overneemt.

De woongroependag is dus informele ontmoetingsdag waar we ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen en we van elkaar kunnen leren over onze verschillende vormen van collectief wonen.

Op de dag spreken verschillende sprekers over uiteenlopende thema’s zoals ecologie of zelforganisatie en gaan we in workshops dieper in op o.a. besluitvorming, het financieren van een nieuwproject of ecologisch klussen.

  • Door van elkaar te leren en kennis met elkaar te delen hoeft niet overal het wiel opnieuw uitgevonden te worden.
  • Door banden en contacten aan te halen bouwen we aan gemeenschap groter dan onze eigen woongroep.
  • Wonen in woongroepen en ontwikkeling van nieuwe woongemeenschappen staan onder druk van de veranderende huurwetgeving. Samen staan we sterker.
  • Woongemeenschappen kunnen een antwoord bieden op bezuinigingen in de zorg en andere voorzieningen.
  • De behoefte om te delen, samen te werken en met anderen samen te leven wordt steeds groter in een vluchtige individualistische consumptie maatschappij