Home / Aangesloten groepen / CV Noorderzon

CV Noorderzon

pwia_noorderzon_logo_150x250 naam: CV Noorderzon
huren/kopen: huurwoningen
huur: sociale huur en lage middenhuur
doelgroep: 55plussers
zorgconcept: nee
groepsvorm: woongemeenschap

Over Noorderzon

Noorderzon bestaat uit zo’n 25 Amsterdamse 50-plussers, die op zoek zijn naar gezamenlijke huisvesting binnen de ring A10. Tegelijkertijd zijn we bezig een woonvorm te ontwikkelen, waarin naast individuele ontplooiing ruimte is voor gezamenlijke activiteiten, zowel gericht op de eigen groep als op de omgeving waarin we (gaan) wonen en werken.
Voor de te realiseren woon- en werkruimtes opteren de groepsleden voor huur, deels in de sociale en deels in de vrije sector.

ACTIEF ZIJN EN BLIJVEN
Wij behoren tot een generatie op wie het begrip “met pensioen gaan” niet meer van toepassing is. Wij zijn maatschappelijk actief en willen dat blijven.

DUURZAAMHEID
De leden van Noorderzon vinden het milieu en duurzaamheid belangrijk. Dit moet tot uitdrukking komen in de bouw of verbouw van onze toekomstige huisvesting.

EIGEN ZORG ORGANISEREN
De leden van Noorderzon willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. We willen onze eigen zorg regelen en er deels ook zelf in voorzien, opdat we zo min mogelijk beroep hoeven te doen op allerlei dure voorzieningen.

BUURTFUNCTIE
Noorderzon moet een uitgesproken buurtfunctie krijgen. We willen aandacht geven aan onze woonomgeving en activiteiten ontplooien die ook voor de buren van belang zijn. Verder zullen we relaties aangaan en samenwerking zoeken met andere voorzieningen in de buurt.
De gemeenschappelijke ruimte(s) willen we geschikt maken voor multifunctioneel gebruik, zowel voor buurtbijeenkomsten als voor exposities, theater-, film en muziekvoorstellingen, enzovoorts.

CULTUUR
Bovenstaande geeft aan dat de leden van Noorderzon een interesse delen voor cultuur in brede zin. Film, theater, muziek- en sportbeoefening en bezoek aan concerten, musea en kunstgalerieën zijn voor ons van levensbelang.

UITVOERBAARHEID
Binnen het vrijwel uitsluitend op individuele personen/huishoudens gerichte Amsterdamse systeem van woningproductie en -verdeling lijken onze wensen en ideeën niet gemakkelijk realiseerbaar. Toch willen we gemeente, woningcorporaties en mogelijk andere marktpartijen overtuigen van de merites, de toegevoegde waarde en – last but not least – uitvoerbaarheid van de door ons gewenste samenlevingsvorm en bijbehorende financiering, en hen ertoe bewegen ons ideaal mede te realiseren.

RECHTSVORM
Noorderzon bestaat sinds 2004 en de leden vormen inmiddels een stabiele en hechte groep. De bestuurs- en ledenvergadering geven blijk van een open en democratisch karakter.
Sinds juli 2012 is Noorderzon een coöperatieve vereniging, een organisatievorm waarmee we kunnen optreden als serieuze gesprekspartner van overheden en marktpartijen.

C.V.Noorderzon u.a. is te bereiken via secretariaat@cv-noorderzon.nl of via het contactformulier op de website www.cv-noorderzon.nl

Website:
www.cv-noorderzon.nl