Home / Aangesloten groepen / Ons Nieuwe Hof

Ons Nieuwe Hof

pwia_ons nieuwe hof_logo_150x250 naam: Ons Nieuwe Hof
huren/kopen: huurwoningen
huur: Middenhuur
doelgroep: Amsterdammers van alle leeftijden
zorgconcept: Nee
groepsvorm: Amsterdamse Coöperatieve Woningvereniging “Ons Nieuwe Hof” U.A.

Over Ons Nieuwe Hof

Ons Nieuwe Hof komt voort uit een initiatief van 3 leden van de Amsterdamse woningcoöperatie Samenwerking die in 1908 werd opgericht en in Amsterdam-Zuid huurwoningen beheert voor haar leden. De initiatiefnemers richtten op 8 mei 2013 naar het voorbeeld van Samenwerking een coöperatie op die nieuwe huurwoningen wil gaan bouwen of verwerven voor de uitdijende groep Amsterdammers die op zoek zijn naar een woning met een maandelijkse huurprijs van ca. 700 tot 1.200 euro op basis van het prijspeil 2013. Het gaat om woningen die permanent voor verhuur beschikbaar blijven.

Doel

1. Het doel van de coöperatie is te voorzien in de stoffelijke belangen (in de ruimste zin van het woord) van haar leden, door in het kader van haar bedrijf overeenkomsten met hen te sluiten, dit alles ter bevordering van een verruiming van het aanbod van comfortabele huurwoningen in de gemeente Amsterdam, speciaal ten behoeve van haar leden.
2. Zij tracht het doel te bereiken door alle wettige middelen, met name door wooncomplexen te huren, te doen bouwen, dan wel verbouwen, in eigendom te verwerven en voor zover nodig in verband daarmee gronden in eigendom of erfpacht te verkrijgen en vervolgens deze complexen aan haar leden te verhuren.

Werkgebied

Het werkgebied omvat het gehele gebied van Amsterdam.