Home / Over het Platform

Over het Platform

Over het Platform Wooninitiatieven AmsterdamHet Platform Wooninitiatieven Amsterdam (PWIA) is in het voorjaar van 2016 opgericht op initiatief van leden van zeven Amsterdamse wooninitiatieven van 50-plussers in Amsterdam: EigenWijs met Leegstand, Vereniging Akropolis Amsterdam , Huurdersvereniging Akropolistoren i.o., CV Noorderzon, Vereniging Wonen voor Ouderen in Amsterdam-Centrum (VWOA-c), Villa des Roses en Blijven Wonen in de Binnenstad (BWB). Sinds de oprichting hebben zich aangesloten: Ons Nieuwe Hof en Woonsaem.

Doelstelling is om de krachten te bundelen vernieuwende wooninitiatieven in Amsterdam door:

 – Bekendheid te geven aan vernieuwende wooninitiatieven door en voor 50-plussers en deze met elkaar en met potentiële leden in contact brengen;
– Gezamenlijk op te trekken  in de onderhandelingen met gemeente, investeerders, woningcorporaties en andere belanghebbende partijen/coalitiepartners;
– Kennis, informatie en ervaringen te vergaren en delen.

Lees hier meer over de organisatiestructuur van het PWIA.

Wonen met zorg voor elkaar
In de huidige tijdgeest wordt een steeds groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de burgers. Woon- en zorgoplossingen worden niet meer vanzelfsprekend door de overheid geleverd. Ouderen die graag hun zelfstandigheid behouden en alleen wonen, maar bijvoorbeeld geen kinderen (in de buurt) hebben, lopen het risico te vereenzamen en/of te weinig zorg te krijgen. Tegelijkertijd is in Amsterdam sprake van een gebrek aan betaalbare huurwoningen voor zowel jonge (gezinnen) als oudere mensen. In die situatie zijn de verschillende generaties meer en meer op elkaar aangewezen in hun streven om prettig, betaalbaar en met zorg voor elkaar te wonen.

In Amsterdam zetten meerdere groepen 50-plussers zich daarvoor in. Zij zoeken actief naar manieren om zelf gezamenlijke woonvormen te realiseren, van woongroep tot collectief (al dan niet sociaal) huren en/of kopen. Kernwaarden van deze vernieuwende wooninitiatieven zijn: zorg voor elkaar en de omgeving, behoud van zelfstandigheid, duurzame oplossingen voor zorg op latere leeftijd, betaalbaarheid en diversiteit.

Samen sterker
Hoewel de doelstellingen vaak verschillend zijn, is in de praktijk gebleken dat het vaak loont om de krachten te bundelen. Zo wisten PWIA-leden binnen korte tijd een grote groep deelnemers te werven voor de Akropolistoren op Zeeburgereiland en werden via het PWIA heel snel inschrijvers gevonden voor verschillende tenders van de gemeente Amsterdam. Door kennis en ervaringen te delen en onderling te netwerken, kunnen we van elkaar leren en elkaar steunen. Via de website van de PWIA kunnen aangesloten groepen ook deelnemers werven en geïnteresseerden zich aansluiten bij een groep van hun gading.

Belangenbehartiging
Ook met een gezamenlijke belangenbehartiging kunnen gemeenschappelijk wooninitiatieven slagvaardiger opereren. In het realiseren van hun plannen stuiten zij vaak op dezelfde hindernissen, bijvoorbeeld belemmerende beleidsmaatregelen in de (zorg)regelgeving, vastgoedmarkt en volkshuisvesting. Maar omdat de afzonderlijke groepen meestal ieder voor zich afstappen op de gemeente, eigenaren van gebouwen, mogelijke ontwikkelaars en financiers, zijn die vraagstukken moeilijk op te lossen.
Zo zijn namens de groepen van het PWIA knelpunten ingebracht bij de gemeente Amsterdam en is er nu een regulier overleg over ouderenhuisvesting ontstaan waaraan een vertegenwoordiging van het Platform deelneemt.

Centraal aanspreekpunt
Het PWIA wil zich ten slotte ontwikkelen tot hét centrale aanspreekpunt op het gebied van gezamenlijke woonvormen door ouderen voor gemeente, investeerders, woningcorporaties en andere geïnteresseerden. Het platform streeft ernaar de – nu nog erg versnipperde – informatiestroom van en naar de gemeente te stroomlijnen (één loket).

Coalitievorming
Het PWIA wil geschikte coalitiepartners voor de aangesloten groepen inventariseren en kan, indien nodig, bemiddelen. Denk daarbij aan banken en andere financiers met een langetermijnvisie, woningcorporaties en politici die open staan voor woonexperimenten en de hervorming van de belemmerende beleidsmaatregelen. Het PWIA zet zich ook in om gebouwen, complexen en bouwkavels te traceren die geschikt zijn (te maken) voor gezamenlijk wooninitiatieven van ouderen.