Home / Nieuws

Nieuws

Platform WoonInitiatieven Amsterdam van start

Bestuur PWIA
Op de Algemene Ledenvergadering van 13 december 2016 is als penningmeester benoemd de heer Ger Visser. Voorzitter van de vereniging PWIA is Mia Fiedeldij Dop. De voorzitter functioneert tevens als secretaris. Het bestuur is bereikbaar via info@pwia.nl.

Platform WoonInitiatieven Amsterdam officieel van start
Op 21 april 2016 is de vereniging Platform WoonInitiatieven Amsterdam (PWIA) officieel opgericht door ondertekening van de akte bij de notaris.  Er is een voorlopig bestuur samengesteld van twee personen. Na de zomer wordt een definitief bestuur gevormd uit vertegenwoordigers van de lidgroepen. Daartoe zal een algemene ledenvergadering worden belegd.

Oproep: wooninitiatieven met 50-plussers sluit u aan!
Amsterdamse wooninitiatieven die zichzelf organiseren en geen winstoogmerk hebben, worden van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het PWIA. Het lidmaatschap staat open voor allerlei woonconcepten en organisaties: van een woongroep van ouderen in oprichting tot wooncoöperatie, tot groepen die geclusterd willen huren tot groepen met een plan voor de transformatie van een gebouw of nieuwbouw. Vijftigplussers in alle soorten en maten zijn welkom en ook initiatieven waarin naast ouderen ook plek is voor andere leeftijdscategorieën kunnen zich aansluiten bij het PWIA.

Wooninitiatieven die van onderop hun doel willen verwezenlijken lopen vaak tegen dezelfde kwesties aan. Hoe ons woonproject te financieren? Hoe regelen we de bewonersgemeenschap en hoe het zelfbeheer van de woningen?  Welke regels vertragen of belemmeren het proces en wat doen we daar mee? Welke coalities zijn nodig om succes te boeken? Door onze kennis en krachten te bundelen, vergroten we de slaagkans van onze projecten. Het PWIA is om die reden opgericht.

Meld uw groep aan via het aanmeldformulier
Lees meer over achtergronden van het PWIA
Lees meer over de organisatie van het PWIA

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief 
Iedereen die belangstelling heeft voor wat er in Amsterdam gebeurt op het gebied van collectief wonen van en met ouderen, kan zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van het PWIA. Ook mensen die zich bij een bestaande groep willen aansluiten, kunnen zich hiervoor aanmelden. Klik hier om u in te schrijven voor de PWIA-nieuwsbrief.