Home / Aangesloten groepen / Vereniging Akropolis Amsterdam

Vereniging Akropolis Amsterdam

pwia_vaa_logo_150x250 naam: Vereniging Akropolis Amsterdam
huren/kopen: huurwoningen
huur: sociale huur en middenhuur
doelgroep: 55plussers
zorgconcept: nee
groepsvorm: woongemeenschap

Vereniging Akropolis Amsterdam – VAA – streeft naar levensloopbestendig wonen

De vereniging Akropolis heeft ten doel: Het voorbereiden en het (doen) realiseren van één of meer Akropolis-complexen voor levensloopbestendig wonen in de regio Amsterdam.

Oorspronkelijk uitgangspunt is een gebouw voor 50-plussers met facultatief alle zorg in en om het huis. Een huis waar iemand de rest van zijn of haar leven kan blijven wonen, ook als iemand ziek of hulpbehoevend is. Een gebouw dat onderdeel uitmaakt van iemands eigen buurtje, waar sociale contacten makkelijk te leggen en vanzelfsprekend zijn.

De 50-plussers uit onze doelgroep hebben een aantal algemene kenmerken. Ze houden van een gemengde dynamische omgeving, met een mix van allerlei soorten mensen. Jong en oud, arm en rijk. Belangrijk hierbij is dat de leefomgeving als een “normale” sociale omgeving wordt ervaren. De mensen zijn actief en hebben een open levenshouding. Zij staan open voor ideeën van anderen. Hierdoor is er een binding met de mensen, de activiteiten en de voorzieningen in de buurt. Men zoekt naar sociale contacten en vindt het prettig als dit gefaciliteerd en aangemoedigd wordt. Maar ook is er bij deze leefstijl op zijn tijd behoefte aan rust en privacy.

De bewoner heeft en houdt de regie over het eigen leven. Bij de eventuele ondersteuning of zorg speelt de bewoner zelf een belangrijke rol.
Hierbij gelden twee lijnen: de individuele lijn en de gezamenlijke lijn. De individuele lijn houdt in dat mensen graag zelf de beslissingen nemen en baas in eigen huis zijn (ook over het eigen lichaam). De gezamenlijke lijn houdt in dat men graag activiteiten gezamenlijk oppakt, ‘erbij hoort’ en onderdeel uitmaakt van de stedelijke samenleving.

Hierin past een eigen woning, met zorg en dienstverlening op maat en een omgeving die uitdaagt,  afwisselend is en een variëteit aan voorzieningen biedt.

logo humanisme_73x100Het Akropolis-complex wordt een huis van humanistische signatuur, waarin overigens iedereen welkom is en zich gerespecteerd weet.
Van de bewoners zal worden gevraagd de humanistische waarden te onderschrijven en lid te zijn van de bewonerscoöperatie

Inmiddels is de eerste wooncoöperatie en woongemeenschap van 55-plussers gerealiseerd in een gebouw van de Alliantie: de Akropolistoren op Zeeburgereiland.


website:
de oorspronkelijke website van de VAA ressorteert helaas niet meer onder het  bestuur van de vereniging. Het bestuur distantieert zich van de inhoud.
Informatie en aanmelden voor het lidmaatschap van de VAA via bestuur.v.a.a@gmail.com
Voor informatie over de Akropolistoren: zie Akropolistoren onder Groepen op deze website.