Home / Aangesloten groepen / Vereniging Wonen voor Ouderen in Amsterdam Centrum

Vereniging Wonen voor Ouderen in Amsterdam Centrum

pwia_vwoa-c_logo_150x250 naam: Vereniging Wonen voor Ouderen in Amsterdam Centrum
huren/kopen: koopwoningen
huur: nvt
doelgroep: Oud en Jong
zorgconcept: nee
groepsvorm: Gemengd wonen

De Vereniging voor Wonen van Ouderen in Amsterdam-centrum (VWOAc) is in mei 2013 opgericht.

Het streven is huisvesting te vinden in het gebied “Grachtengordel-Zuid”, maar voor andere locaties in het centrum bestaat zeker ook belangstelling. Hoewel de meerderheid van de leden zich voor koop heeft uitgesproken, is huur (ook sociale huur) absoluut bespreekbaar. De Vereniging heeft zich uitgesproken om in een gemengd gezelschap, d.w.z. huurders en kopers, te willen wonen.

De VWOAc vergadert in beginsel één maal per maand. De vergaderingen kennen een wisselende inhoud. De laatste tijd worden er regelmatig ter zake kundige gastsprekers (b.v. architecten, procesbegeleiders, financiële deskundigen) uitgenodigd om ons verder in de materie te oriënteren en daarmee onze kennis van zaken te vergroten.

De Vereniging bestaat uit ongeveer 15 leden en wordt niet gesubsidieerd. Het vermogen bestaat louter uit contributiegelden. Voor kleine uitgaven is er genoeg geld in kas.

Lid worden is zeker mogelijk. Als minimumleeftijd wordt 55-60 jaar gehanteerd.

Mocht U belangstelling hebben om lid te worden, dan kunt U contact opnemen met de voorzitter, Hans de Vries (seirvedsnah@gmail.com).

Website:
geen website