Home / Aangesloten groepen / Villa des Roses

Villa des Roses

pwia_villa des roses_logo_150x250 naam: Villa des Roses
huren/kopen: combinatie huurwoningen en koopwoningen
huur: sociale huur en middenhuur
doelgroep: 55 plussers
zorgconcept: nee; zo lang mogelijk eigen regie
groepsvorm: gezamenlijk wooninitiatief; semi-open

Profiel van Villa des Roses

Villa des Roses is een gezamenlijk woonproject voor ouderen vanaf 55 jaar in Amsterdam.
Doel is het verschaffen van passende woonruimte aan ouderen met aandacht voor zorg voor elkaar.

Het gemiddeld profiel van de bewoner in het complex van Villa des Roses, afgeleid uit de antwoorden op een motivatie & woonwensen vragenlijst, ziet er ongeveer als volgt uit:

  :    De bewoner wil wonen in een duurzaam gebouwd en ingericht complex van 20/30 woningen met een gemeenschappelijk te gebruiken tuin en stallingsruimte voor fiets/scootmobiel. Het gebouw moet staan vlak bij winkels en een halte van openbaar vervoer.
:    De bewoners leven veelal alleen, vaak in gezelschap van een huisdier. De woning bestaat uit een woon/slaap/badkamer en keuken. Er zijn huurders en kopers van de woningen.
:    Bewoners willen hier wonen om het sociale contact, het langer zelfstandig kunnen blijven wonen en het elkaar zorg geven wanneer zich dat voordoet. Daarom is ballotage van belang.
:    De bewoners verwachten van elkaar zoveel mogelijk fysieke en sociaal-emotionele zelfredzaamheid. Het hebben van een reglement waarop de bewoners elkaar kunnen aanspreken is essentieel.

Voor de realisering wordt uitgegaan van een combinatie van 3 financiële ‘plaatjes’ *) :

1. ‘Voorschieters’ van het startkapitaal: mensen die een kleinere of grotere som geld inbrengen, die weer opeisbaar is na vertrek of overlijden (geheel of gedeeltelijke koop van het appartement). Huur wordt berekend in overeenstemming met de hoogte van het ingebrachte geld.
2. Huurders: zowel sociaal als vrije sector.
3. ‘Inleggers’: mensen die naast voorschieter, ook donateur zijn en geld doneren aan het project Villa des Roses ; bijvoorbeeld mensen die geld hebben of die hun huis verkopen en die de opbrengst niet willen of kunnen nalaten aan erfgenamen. Dat levert kapitaal op dat, ondergebracht in een stichting, verbonden blijft aan de woonvorm.

                                     *) Het betreft hier slechts een aanduiding van een mogelijke financiële structuur.

Door gebruik te maken van groep 3: de Inleggers, sluit Villa des Roses enigszins aan op de wijze waarop in vroeger jaren de hofjes werden gevormd. Deze vorm van geld nalaten kan interessant zijn voor mensen zonder kinderen voor wie een gezamenlijke woonvorm met het boven omschreven doel aantrekkelijk kan zijn. Om Villa des Roses te kunnen realiseren is deelname van ‘Voorschieters en inleggers’ een voorwaarde. Daarom worden ook met nadruk deze mensen uitgenodigd om zich te melden voor een kennismakingsgesprek waarin nadere details aan de orde kunnen komen.

Villa des Roses bestaat sinds 23 februari 2013 en telt in 2016 20 leden. Het heeft (nog) geen juridische status. Villa des Roses is sinds 2016 actief bezig met het verwerven van een pand binnen de ring.

Contactpersoon van Villa des Roses:
Ineke Vervoort
villadesrosesamsterdam@xs4all.nl

Website:
geen website