Woonsaem

pwia_woonsaem_logo_150x250 naam: Woonsaem, Kenniscentrum Gemeenschappelijk Wonen Oudere Migranten
huren/kopen: huurwoningen
huur: sociale huur en lage middenhuur
doelgroep: ondersteunt 55plussers, migranten
zorgconcept: onbekend
groepsvorm: bevordert woongemeenschappen

WoonSaem ondersteunt en stimuleert oudere migranten om eigen gemeenschappelijke woonvormen op te zetten. WoonSaem geeft projecten gericht op groepswonen van oudere migranten een stevige basis en helpt deze projecten sneller te realiseren. Zelfredzaamheid en eigen kracht van de ouderen die in een groepsvorm willen gaan wonen, is daarbij het uitgangspunt.

Stichting WoonSaem is een initiatief van Stichting Het R.C. Maagdenhuis en mogelijk gemaakt door een aantal fondsen en samenwerkingspartners.

Een woongemeenschap biedt een aangename, veilige leefomgeving, geborgenheid, informele steun en sociale contacten met mensen van de eigen cultuur of leefstijl. Wonen in een woongemeenschap betekent ook gezelligheid, mogelijkheid tot gezamenlijke activiteiten en ontmoeting en vooral betrokkenheid met elkaar.